Locatie, 8303 ES, Emmeloord, NL
+31613458396
d.bosselaar@edunext.nu

Hoe?

Trajecten

Iedere school is uniek. Dit maakt dat een ontwikkeltraject geheel op maat gegeven wordt. Aan ieder traject gaat een vrijblijvend oriëntatiegesprek vooraf.
Hieronder ziet u per onderwerp hoe een traject eruit zou kunnen zien.

Thematisch onderwijs

Voorafgaand aan het traject vindt overleg plaats met de directie om het traject af te stemmen op de schoolsituatie. Wordt er al gewerkt met een methode? Moet er een nieuwe methode worden gekozen? 

1- jarig traject


Twee keer een hele dag met het team:Dag 1:
Visie en missie
Voorbeelden uit de praktijk
Wat werkt in de klas? Marzano
Huidige praktijk onder de loep

Dag 2:
Visie en missie
Leren zichtbaar maken & formatief evalueren
Thema voorbereiden

Twee keer een dagdeel kijken in de klas:  
Twee keer een bezoek in de klassen i.c.m. een terugkoppeling aan het team na schooltijd. 


2- jarig traject

Jaar 1 – zie 1-jarig traject

Jaar 2

Begin van het schooljaar: bezoek in de klas 
– hoe is de borging van het thema?
– afspraken zichtbaar in de school?

Twee keer een halve dag met het team om het thema gezamenlijk voor te bereiden. 

 Einde van het schooljaar: successen vieren – bezoek in de klas
– borging afspraken
– successen vieren

10-14 onderwijs

10-14 trajecten zijn per initiatief verschillend. Dit heeft te maken met het aantal betrokken partijen, verschil in ambitie, grootte van het projectteam en de mate van eigen kennis op het gebied van veranderprocessen en 10-14 onderwijs.

Coaching projectleiders – plan op maat
Bijvoorbeeld:
Enkele keren per jaar de voortgang bespreken, coaching op het proces en richting geven op het product. 

Begeleiding projectgroep – plan op maat
Bijvoorbeeld: 
Maandelijks een dag(deel) met de projectgroep samenwerken aan het opzetten van een 10-14 initiatief en/of begeleiding aan het begin van de start van het 10-14 initiatief. 

Inspiratie gedurende het traject 
(losse bijeenkomsten) 
– missie/visie bijeenkomst
– curriculumontwikkeling
– brainstormsessie
– out-of-the-box sessie
– summatief en formatief toetsen
– werken met een portfolio

Anders organiseren

De school slaat een nieuwe weg in en wil bijvoorbeeld meer gaan werken in units, groepsdoorbrekend en/of met specialisten. Hoe organiseer je dit in de school en hoe zorg je dat de kwaliteit geborgd blijft in die andere organisatie? 

1- jarig traject
Voorafgaand: gesprek met de directeur en een dagobservatie in de hele school. 

Twee keer een hele dag met het team:
Dag 1:
Terugkoppeling aan het team van de dagobservatie. 
Creatief met het rooster
Rubric ontwikkelen met het team – stip op de horizon. 
Rubric wegzetten in de tijd 

Dag 2: 
Team presenteert eerste stap rubric aan elkaar.
Puzzels en parels
Volgende stap in de rubric

2- jarig traject
Jaar 1 – zie 1-jarig traject
Jaar 2

Begin van het jaar een dagdeel, waarvan een middag observeren en na schooltijd een terugkoppeling aan het team. Zichtbaarheid van de gestelde doelen in beeld brengen. 

Twee keer een halve dag met het team om te kijken wat nodig is om een volgende stap te zetten in de rubric. 

Einde van het schooljaar: organiseren van een teambijeenkomst om de ontwikkelingen te borgen en om de successen te vieren. 

Trainingen

Een eenmalige training of inspiratiesessie? Behoefte uit praktische voorbeelden uit de praktijk? 

Hoe pak je een thema aan? 

Hoe verwerk je formatief leren in een thema? 

Hoe maak je het leren zichtbaar? 

Hoe maak je opdrachten betekenisvol?

Hoe kun je een thema aanpakken op alle niveaus:
groep 1 t/m 8 of van groep 7 t/m klas 1? 

Hoe borg je de kwaliteit? 

Na deze inspiratiesessie kan jouw team weer verder! 

10-14 onderwijs

Hoe kom je tot een 10-14 school? 

Welke keuzes maak je? 

Waar moet je allemaal rekening mee houden? 

Welke keuzes maak je in groepssamenstellingen, personeel, curriculum?

Hoe borg je de kwaliteit? 

Na deze training heb je richting gekregen om de eerste stappen te maken!

Formatief evalueren

Hoe verwerk je formatieve evaluatie in: 
– de rekenles
– de taalles
– begrijpend lezen
– de zaakvakken
– de gymles

Tijdens deze training krijg je veel praktische voorbeelden van formatief evalueren. 

Na deze training kun je de opgedane ideeën gelijk toepassen in de les!